آموزش هنرهای دستی

آموزش هنرهای دستی

آموزش هنرهای دستی

 
آموزش هنرهای دستی

 

 
آموزش رنگ آمیزی لیوان سرامیکی
لیوان شخصی یکی از وسایل پر کاربرد در محل کار و منزل است. اکثر افراد یک لیوان مخصوص به خود دارند. و به آن وابسته هستند، پس بهتر است این لیوان طرح و نقش زیبایی داشته باشد و در هر بار دست گرفتن و نگاه کردن آن روحیه شما تازه شود. در این آموزش به شما یاد می‌دهیم که لیوان مخصوص به خود را رنگ‌آمیزی کنید. این کاردستی بسیار زیبا و پر کاربرد است و بی‌نهایت طرح را…