پس زمینه محرم ۵

پس زمینه  محرم 5

پس زمینه محرم ۵

از این کلیپ می توانید بعنوان پس زمینه فیلم هایتان برای تیتراژ یا پس زمینه مراسم مذهبی استفاده کنید.مدت زمان: ۵۰ ثانیه
حجم: ۳۵ مگابایت
اندازه: ۱۹۲۰*۱۰۸۰ Full HD
پسوند: MP4
برای مشاهده پیش نمایش فیلم به سایت bgtop.ir مراجعه نمایید….

پس زمینه محرم۴

پس زمینه محرم4

پس زمینه محرم۴

از این کلیپ می توانید بعنوان پس زمینه فیلم هایتان برای تیتراژ یا پس زمینه مراسم مذهبی استفاده کنید.مدت زمان: یک دقیقه
حجم: ۴۳ مگابایت
اندازه: 1920*1080 Full HD
پسوند: MP4
برای مشاهده پیش نمایش فیلم به سایت bgtop.ir مراجعه نمایید….

پس زمینه محرم۳ – آتش و خیمه

پس زمینه محرم3 - آتش و خیمه

پس زمینه محرم۳ – آتش و خیمه

از این کلیپ می توانید بعنوان پس زمینه فیلم هایتان برای تیتراژ یا پس زمینه مراسم مذهبی استفاده کنید.مدت زمان: یک دقیقه
حجم: ۱۰ مگابایت
اندازه: ۷۲۰ * ۵۷۶
پسوند: MP4
برای مشاهده پیش نمایش فیلم به سایت bgtop.ir مراجعه نمایید….

پس زمینه محرم ۲ – پرچم حرم

پس زمینه محرم 2 - پرچم حرم

پس زمینه محرم ۲ – پرچم حرم

از این کلیپ می توانید بعنوان پس زمینه فیلم هایتان برای تیتراژ یا پس زمینه مراسم مذهبی استفاده کنید.مدت زمان: یک دقیقه
حجم: ۲۵ مگابایت
اندازه: ۷۲۰ * ۵۷۶
پسوند: MP4
برای مشاهده پیش نمایش فیلم به سایت bgtop.ir مراجعه نمایید.
 …

پس زمینه محرم ۱ – رهبری

پس زمینه محرم 1 - رهبری

پس زمینه محرم ۱ – رهبری

از این کلیپ می توانید بعنوان پس زمینه فیلم هایتان برای تیتراژ یا پس زمینه مراسم مذهبی استفاده کنید.مدت زمان: یک دقیقه
حجم: ۴۳ مگابایت
اندازه:  720 * 576
پسوند: MP4
برای مشاهده پیش نمایش فیلم به سایت bgtop.ir مراجعه نمایید.
 …

رد آب دریا

رد آب دریا

رد آب دریا

نام فیلم: رد آب دریامدت زمان: یک دقیقه
حجم: ۴۹ مگابایت
اندازه: Full HD 1920 * 1080
پسوند: MP4
برای مشاهده پیش نمایش فیلم به سایت bgtop.blog.ir مراجعه نمایید….

دستگیره در قدیمی

دستگیره در قدیمی

دستگیره در قدیمی

نام فیلم: دستگیره در قدیمیمدت زمان: 15 ثانیه
حجم: ۶۰ مگابایت
اندازه: Full HD 1920 * 1080
 پسوند: MP4
برای مشاهده پیش نمایش فیلم به سایت bgtop.blog.ir مراجعه نمایید….

آسمان از دید هواپیما

آسمان از دید هواپیما

آسمان از دید هواپیما

نام فیلم: آسمان از دید هواپیمامدت زمان: یک دقیقه و ۴۲ ثانیه
حجم: ۷۴ مگابایت
اندازه: Full HD  1920 * 1080
 
برای مشاهده پیش نمایش فیلم به سایت bgtop.blog.ir مراجعه نمایید.
 …